Aktualności


INFORMACJA O WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PRZEWORSKU

Data:
Kategoria: Aktualności

Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. wyznaczyła  termin  kolejnych wyborów  do samorządu rolniczego na 24 września 2023 roku. Kandydatem na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej  może być osoba  znajdująca się w spisie uprawnionych do głosowania, w okręgu wyborczym w którym kandyduje. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia  04.09.2023 r. w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pokój Nr 15.  Mamy do obsadzenia 2 mandaty. Jeżeli zostanie zgłoszony  1 kandydat to będzie   prowadzony dodatkowy nabór w terminie do 08.09.2023 r. W przypadku zgłoszenia 2 kandydatów wyborów nie będzie.  Kandydat na członka  Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej może osobiście lub przez pełnomocnika  dokonać zgłoszenia do Komisji Okręgowej Nr 113 w Zarzeczu.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi zawierać:

  • zgłoszenie kandydata
  • listę poparcia tj. wykaz co najmniej 50 członków popierających (rolników o pow. 1 ha fiz. lub  1 ha przel.)
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych
  • upoważnienie udzielone przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury w przypadku, gdy osobą zgłaszająca jest osoba inna niż sam kandydat.

Druki   zgłoszenie kandydata  oraz listę poparcia można otrzymać w Urzędzie  Gminy w Zarzeczu w pok. nr 15. Najpóźniej do dnia 25.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Zarzeczu w pok. nr 15 w godzinach  pracy  Urzędu zostaną udostępnione do wglądu spisy członków  izby rolniczej uprawnionych do udziału  w głosowaniu.

Głosowanie do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przeworsku odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zarzeczu w dniu 24.09.2023 (tj. w niedzielę) w godz. 8.00 – 18.00.

 

DO POBRANIA:

Uchwała-KRIR-1_2023-w-sprawie-w-sprawie-szczegółowych-zasad-i-trybu-przeprowadzania-wyborów-do-walnych-zgromadzeń-izb-rolniczych

Uchwała-KRIR-2_2023-w-sprawie-zarządzenia-wyborów-do-walnych-zgromadzeń-izb-rolniczych-terminarz-wyborczy

ZGŁOSZENIE-KANDYDATA

Lista-osób-popierających-zgłoszenie-kandydata-na-członka-rady-powiatowej-PIR

Oświadczenie-kandydata-w-wyborach-do-izb-rolniczych-o-zgodzie-na-kandydowanie

Oświadczenie-kandydata-w-wyborach-do-izb-rolniczych-o-niekaralności-za-przestępstwo-umyślne

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

wykaz okregów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Roniczej VII kadencji zarządzonych na 24.09.2023 r.

Uchwała-nr-10_2023-KW-z-dn.-10.08.2023-r.-powołanie-Komisji-Okręgowych-108

Załącznik-do-uchwały 10.2023 z 10.08.2023

Uchwała nr 1.2023 Komisji Okregowej nr 113 do przeprowadznia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z 18.08.2023

Uchwała nr 2.2023 Komisji Okręgowej nr 113 do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z 18.08.2023

Załącznik do uchwały nr 2.2023 z 18.08.2023

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 113 w Zarzeczu z dnia 18.08.2023

Harmonogram dyżurów Komisji Okręgowej nr 113 w Gminie Zarzecze powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Udostępnij: