Aktualności


Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przeworsku

Data:
Kategoria: Aktualności

Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.  wyznaczyła  termin  kolejnych wyborów  do samorządu rolniczego na 28 lipca 2019 roku. Kandydatem na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej  może być osoba  znajdująca się w spisie uprawnionych do głosowania, w okręgu wyborczym w którym kandyduje.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia  05.07.2019 r. w Urzędzie Gminy  w Zarzeczu pokój Nr 15.  

Mamy do obsadzenia  2 mandaty. Jeżeli zostanie zgłoszony  1 kandydat to będzie   prowadzony dodatkowy nabór  w terminie do 11 lipca  2019 r. W przypadku zgłoszenia 2 kandydatów wyborów nie będzie.  Kandydat na członka  Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej może osobiście lub przez pełnomocnika  dokonać zgłoszenia do Komisji Okręgowej   w Zarzeczu.

    Zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi zawierać:

– zgłoszenie kandydata,

– listę poparcia tj. wykaz  co najmniej 50 członków popierających,(rolników o pow. 1 ha fiz. lub  1 ha przel.)

– oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,

– zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

-upoważnienie  udzielone przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury w przypadku, gdy osobą zgłaszająca jest osoba inna niż sam kandydat. Druki  zgłoszenie kandydata  oraz listę poparcia można otrzymać w Urzędzie  Gminy  w Zarzeczu w pok. Nr 15. Najpóźniej do dnia 17.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Zarzeczu w pok. nr 15 w godzinach  pracy  Urzędu zostaną udostępnione do wglądu spisy członków  izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Głosowanie do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przeworsku odbędzie się w Banku Spółdzielczym

w Przeworsku Oddział  w Zarzeczu w dniu 28 lipca 2019 r.  (tj. w niedzielę) w godz. 8.00 – 18.00.

Uchwała KRIR 1_2019 ws trybu przeprowadzania wyborów – pobierz

Uchwała KRIR 2_2019 terminarz wyborczy – pobierz

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej PIR – pobierz

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej PIR – pobierz

Uchwała Nr XII/1/2019 Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej VI kadencji zarządzonych na 28 lipca 2019 roku. – pobierz

Uchwała Nr 3/2019 Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia, w tym do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Okręgowych – pobierz

Uchwała Nr 4/2019 Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia, w tym do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Komisji Okręgowych – pobierz

Uchwała Nr 1/2019 Komisji Okręgowej Nr 113 do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 14 czerwca 2019 r. – pobierz

Uchwała Nr 2/2019 Komisji Okręgowej Nr 113 do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 14 czerwca 2019 r. – pobierz

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 113 w Zarzeczu z dnia 14 czerwca 2019 r. – pobierz

Harmonogram dyżurów Komisji Okręgowej Nr 113 w Gminie Zarzecze powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej – pobierz

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 113 w Zarzeczu z dnia 8 lipca 2019 r. – pobierz

Udostępnij: