Aktualności


INFORMACJA O ZWROCIE AKCYZY

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy rolników Gminy Zarzecze, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. pok. 6. Urząd Gminy Zarzecze.

W drugim okresie składania wniosków o zwrot podatku obowiązuje większa stawka zwrotu podatku akcyzowego – 2 zł/ 1 litr oleju napędowego.

Zwrot  będzie przysługiwał  do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie:

110  litrów x ilość  ha użytków rolnych x 2,00zł

oraz

40 litrów x średnia roczna liczba bydła DJP x 2,00zł

 

NOWE LIMITY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO  DLA HODOWCÓW  ŚWIŃ, KÓZ, KONI I OWIEC

Limit  zwrotu podatku hodowcom świń        4 x  średnia roczna liczba świń x 2,00zł

Limit  zwrotu podatku hodowcom kóz         40 litrów x  średnia roczna liczba DJP  kóz x 2,00zł

Limit  zwrotu podatku hodowcom owiec    40 litrów x  średnia roczna liczba DJP  owiec x 2,00zł

Limit  zwrotu podatku hodowcom koni       40 litrów x  średnia roczna liczba  DJP  koni x 2,00zł

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  1. Faktury VAT lub ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r., pozostałe niewykorzystane faktury za okres od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. dotyczy hodowców świń, owiec, kóz i koni.
  2. Dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022r.
  3. Oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.
  4. Dowód osobisty.
  5. Aktualny nr konta bankowego na który mają być przelane środki.
Udostępnij: