Aktualności


Informacja w sprawie pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Zapraszamy osoby, które chcą skorzystać z artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu (budynek Urzędu Gminy  Zarzecze, pok. nr 2)  w dniach od 21.02.2022r. do 14.03.2022r. celem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i jednocześnie spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza:

 –  1.707,20zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej

 – 1.320,00zł miesięcznie dla osoby w rodzinie,

Niezbędne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową to:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja w sprawie renty lub emerytury, zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego itp.)

– w przypadku gdy wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy za 2022r, (z 1 ha przeliczeniowego wylicza się dochód w wysokości 345zł miesięcznie)

– w przypadku opłacania składki w KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki za ostatni miesiąc,

– decyzje ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

– orzeczenie o niepełnosprawności, inne dokumenty

Przyznanie w/w pomocy nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego

Mieszkańcy Gminy Zarzecze, którzy otrzymają skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu będą korzystać ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych.

Zapraszamy więc wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci produktów żywnościowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu tj.:

– w poniedziałek, środę, czwartek w godz. od 7.00. do 15.00,

– we wtorek od 7.00 do 17.00,

– w piątek od 7.00 do 13.00,

w razie pytań proszę dzwonić, tel. 16 640 11 86.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa2014- 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajową Organizacją Wsparcia Rolnictwa przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2021. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.            

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu kwalifikuje osoby spełniające w/w kryterium do pomocy żywnościowej, która wydawana będzie w Stowarzyszeniu Działamy Razem w Zarzeczu. O terminach wydawania będziemy informować na stronie internetowej i ogłoszeniach. 

Żywność wydawana jest w formie paczki w skład której wchodzi co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych. W składzie  zestawu rocznego znajduje się : olej rzepakowy, cukier biały, filet z makreli w oleju, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa,  mleko UHT, kasza jęczmienna, makaron jajeczny świderki, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej może skorzystać z tzw. Działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Są to warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym , mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Udostępnij: