Aktualności


Informacja Wójta Gminy Zarzecze dotycząca braku możliwości otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz żłobków.

Data:
Kategoria: Aktualności

 

Wójt Gminy Zarzecze informuje, że po szczegółowej analizie uwzględniającej zarówno aspekty sanitarne, jak i organizacyjne,
a także po konsultacjach z dyrektorami jednostek,  w terminie od 6 maja br. nie ma możliwości otwarcia placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze.

Prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do żłobka, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przywrócenie normalnego trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi. Może to nastąpić najwcześniej od dnia 25 maja 2020 r. i tylko wówczas, gdy zostaną spełnione warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach.

Udostępnij: