Aktualności


INFORMACJA Z PROWADZONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH – NA DZIEŃ 26.06.2019 R.

Data:
Kategoria: Aktualności

W połowie czerwca zakończono remont lokalu na piętrze w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia w Żurawiczkach. Wykonano kapitalny remont w zakresie wymiany instalacji wod-kan. i elektrycznej wraz z oświetleniem LED, montaż nowej stolarki drzwiowej, wykonano nowe okładziny ścian i podłóg oraz modernizowano łazienkę. Całkowity koszt zadania wyniósł: 15.000 zł

W dniu 19.06.2019 r. odebrano roboty budowlane na zadaniu „Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu”. Roboty obejmowały wykonanie konstrukcji drewnianej w istniejącej styropapie, montaż membrany dachowej paroprzepuszczalnej, montaż pokrycia dachowego z blachy Aluocynk T35 wraz z obróbkami blacharskimi na pow. 272 m2. Okres gwarancyjny na pokrycie dachowe wynosi 25 lat. Wartość zadania to 46.862 zł.

W Pełnatyczach powstaje pierwsza droga o nawierzchni betonowej na terenie Gminy Zarzecze. Do budowy drogi o długości 230mb zostanie wbudowany beton wodoszczelny W8 C25/30 w ilości 100m3. Całkowity koszt przebudowy w/w odcinka wyniesie 30.000 zł i sfinansowany zostanie z funduszu sołeckiego wsi Pełnatycze.

W czerwcu zakończony zostanie parking wraz z placami utwardzonymi przy budynku remizy OSP w Rożniatowie.  Podczas realizacji zadania wbudowano 960 m2 kostki brukowej (100 palet), zużyto 140 m3 piasku, 90 m3 pospółki, 15 ton cementu.  Koszt zadania wyniósł 44.000 zł.

Udostępnij: