Aktualności


Informacje o obowiązkowym wpisie do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami) dla rolników oraz wszystkich innych producentów odpadów.

Data:
Kategoria: Aktualności

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Również każdy rolnik gospodarujący na powierzchni większej niż 75 ha jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BIP-Sprawy do załatwienia-Ochrona Środowiska oraz na portalu www.bdo.mos.gov.pl

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Za brak wniosku o wpis do rejestru, czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, grozi kara aresztu albo grzywny.

W celu uzyskania wpisu, należy pobrać ze strony www.bdo.mos.gov.pl formularz wniosku, a po wypełnieniu po prostu go złożyć. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Marszałkowskim, pocztą bądź też korzystając z rządowych narzędzi uwierzytelniających (kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest mail z wnioskiem lub platformy ePUAP).

Udostępnij: