Aktualności


JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności
 
W dniu 29.06.2022r.  odbyła się XL Sesja Rady Gminy Zarzecze na której ważnym punktem było udzielenie Wójtowi Gminy Zarzecze Tomaszowi Buremu  absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę.
Jednym z punktów obrad sesji była debata nad Raportem o Stanie Gminy Zarzecze za rok 2021.
Raport o Stanie Gminy Zarzecze to dokument, który stanowi podsumowanie działalności samorządu Gminy Zarzecze w roku 2021, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz wykonanie funduszu sołeckiego. Zakres działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od edukacji, opieki, przez inwestycje, gospodarkę wodno – ściekową, mieszkaniową, ochronę środowiska po kulturę, sport i rekreację. Suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców naszej gminy.
W dniu wczorajszym Raport o Stanie Gminy Zarzecze został omówiony przez Sekretarza Gminy Zarzecze Łukasza Laskę , który w imieniu Wójta Gminy Zarzecze przedstawił szereg informacji związanych z działalnością samorządu w 2021 roku.
Raport o Stanie Gminy Zarzecze za rok 2021 (PDF)- pobierz
Udostępnij: