Aktualności


Kolejne inwestycje w Zalesiu

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, zrealizowała kolejną inwestycję polegającą na montażu 4 sztuk klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Koszt zadania wyniósł 24.600 zł.

Mieszkańcy Zalesia w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, zaplanowali na przyszłe lata zadania polegające na poprawie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, przebudowie obelisku w centrum miejscowości, zakupie nowego wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz organizacji imprez integracyjnych.

To już kolejna trzecia inwestycja zrealizowana w ramach PPOW, mała ale jakże potrzebna i integrująca mieszkańców Zalesia.

 

W dniu 31 lipca 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu otrzymało darowiznę w wysokości 15.000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod upamiętnienie poświęcone ofiarom pacyfikacji w Zalesiu”. Darczyńcą jest Fundacja ORLEN, która przyznała darowiznę w szóstej edycji programu „Czuwamy! Pamiętamy!”

Inicjatorami projektu są mieszkańcy Zalesia: Halina Płocica – Sołtys wsi Zalesie oraz Andrzej Machaj – Radny Rady Gminy Zarzecze.

Otrzymane dofinansowanie związane jest z działaniami poczynionymi oraz osobistym zaangażowaniem dra Piotra Szopy – Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W ramach zadania wyburzony został stary obelisk, a IPN sfinansował nowy oblader z tablicą inskrypcyjną, będący upamiętnieniem poległych w okresie pacyfikacji mieszkańców Zalesia.

W ramach zadania w obrębie obladera wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej, oświetlenie terenu, nasadzenia krzewami oraz zakupiono maszt flagowy, stojak na flagi, dwie ławeczki i kosz.

Głównym efektem projektu jest podkreślenie roli miejsca pamięci w lokalnej społeczności, ponieważ to między innymi takie miejsca są wyrazem pamięci o przeszłości danego narodu, przypominają o ważnych wydarzeniach, postaciach. Efektem jest również poprawa estetyki centrum wsi Zalesie.

Inwestycje zostaną oficjalne oddane w ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2023 r.

 

Udostępnij: