Aktualności


Kolonia dla dzieci

Data:
Kategoria: Aktualności

Kolonia dla dzieci rolników organizowana przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego – 12 dzieci z terenu gminy Zarzecze

Miejsce kolonii: Gościno k/Kołobrzegu – 8 dzieci z terenu gminy Zarzecze

Planowany termin turnusu: 17.07.2024r. -25.07.2024r.

Opłata Rodziców (rolników): 600,00 zł (całkowity koszt kolonii: 1800,00zł)

Transport – autokarowy, miejsce zbiórki – teren gminy Zarzecze

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę / emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

  1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
  • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)
  • Karta kwalifikacyjna uczestnika

oraz, jeśli dotyczy:

  • Oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
  • Kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.05.2024r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu (parter budynku Urzędu Gminy w Zarzeczu) w godzinach: – w poniedziałek, środę, czwartek w godz. od 7.00. do 15.00, – we wtorek od 7.00 do 17.00, – w piątek od 7.00 do 13.00, Informacje można uzyskać dzwoniąc na numer tel. 16 640 11 86

W załączeniu programy kolonii w Biały Dunajec k/Zakopanego oraz Gościno k/Kołobrzegu

 

Udostępnij: