Aktualności


Kolonie Krajowej Rady Izb Rolniczych

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych organizuje 11-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2003 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Kolonia będzie organizowana nad morzem w Ośrodku „Korsarz” w Chłapowie ul. Jaśminowa 12, 84-120 Chłapowo, tel: 58 674 41 51 w terminie od 23.07.2019 r. do 02.08.2019 r.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych).

Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 785 832 194.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750.00 zł na każdego uczestnika.

Warunki pobytu- pobierz

Udostępnij: