Aktualności


Komunikat Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Data:
Kategoria: Aktualności

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie
z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone Ministerstwo  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Udostępnij: