Aktualności


KOŃCOWA SPRZEDAŻ WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) informujemy, że Gmina Zarzecze z dniem 5 maja 2023r. rozpoczyna sprzedaż końcową węgla po cenie preferencyjnej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy:

  • Mieszkańcy będą mogli składać wnioski od 5 maja 2023r. do 30 czerwca 2023r. na węgiel pozostały w gminie. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023r.

  • Brak limitu ilościowego (zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe, będzie można zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych);

  • Węgiel dla mieszkańców innych gmin (zakup węgla w innej gminie, wnioskodawcy muszą być uprawnieni do dodatku węglowego i posiadać zaświadczanie wydane przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania);

Cena i planowane do sprzedaży ilości węgla posiadanego przez Gminę Zarzecze wynoszą :

Sortyment orzech w ilości 58,100 ton – w cenie 1 950,00 zł za 1 tonę.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych do wyczerpania zapasów.

Ważne! Wnioski o zakup węgla, które zostały złożone przed dniem 5 maja 2022/2023 rok i nie zostały zrealizowane, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. W przypadku tych, osób konieczne jest złożenie nowego wniosku o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Zarzecze pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu,
  2. Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze,
  3. przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

WNIOSEK O SPRZEDAŻ KOŃCOWĄ WĘGLA- PLIK DO POBRANIA

Udostępnij: