Aktualności


KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW

Data:
Kategoria: Aktualności

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych organizuje 3-dniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniach od 01 do 03 lipca 2018 r. w Pensjonacie „Zamek” ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko.

Przewidywana liczba uczestników – około 25. Zakwalifikowanie na ww. kurs odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.

Uprzejmie informuje się że, obowiązek uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 215, poz. 672) i dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

W województwie podkarpackim obrót grzybami świeżymi odbywa się najczęściej na targowiskach, w punktach skupu i innych miejscach sprzedaży w sposób najczęściej nieprawidłowy tj. bez wymaganej oceny dokonanej przez uprawnionego klasyfikatora grzybów świeżych. Wiedza z tego zakresu niezbędna jest także pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującym nadzór nad tego rodzaju specyficznym środkiem spożywczym, a także Oświaty Zdrowotnej w działalności profilaktyczno-oświatowej. Przyczyni się niewątpliwie również do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenia zaufania klientów czyniących zakupy na targowiskach w rezultacie spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zatruć grzybami.

Wykładowcami kursu będą specjaliści grzyboznawcy i klasyfikatorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Rozpoczęcie szkolenia: 01.07.2018 r. godz. 1000.

Miejsce szkolenia: Pensjonat „Zamek” ul. Piłsudskiego 7 , 38-600 Lesko.

Koszt: 650 zł/os (cena uwzględnia noclegi oraz pełne wyżywienie).

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursie (zał. 1) należy kierować do dnia 15.06.2018 r. drogą elektroniczną na adres:

artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl,

zamek@gat.pl

lub telefonicznie:

tel. WSSE w Rzeszowie  17 852 21 11 w. 343 (Artur Zamorski lub Sabina Sowa),

tel. Pensjonat ,,Zamek” w Lesku 13 469 62 68.

Karta zgłoszenia + program kursu

 

Udostępnij: