Aktualności


LIDERZY KOOPERACJI – NOWY PROJEKT REALIZOWANY W GMINIE ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 18.07.2018r. w Zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka w ramach programu Liderzy Kooperacji. W ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w badaniu FOCUS, jak również warsztatach.

Gmina Zarzecze podpisała w miesiącu czerwcu 2018r. porozumienie o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu Liderzy Kooperacji. W ramach tego porozumienia pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie będzie pomagali gminie wypracować nowy model dotyczący pracy z rodziną, uczestnicy będą mogli podnieść swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń.

Gmina Zarzecze została bowiem wybrana spośród 40 gmin i 30 powiatów w Makroregionie (WOJ. PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE, LUBELSKIE). Jako gmina czujemy się wyróżnieni, że jesteśmy liderami w wypracowaniu nowego modelu dotyczącego współpracy jednostek i pracy z rodziną.

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Udostępnij: