Aktualności


Liderzy Kooperacji -pomoc dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi i rodzin wielodzietnych

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze jako jedna z sześciu gmin z terenu Województwa Podkarpackiego uczestniczy w projekcie Liderzy Kooperacji. Projekt ma na celu współpracę jednostek gminnych i powiatowych, a jednocześnie wsparcie dla osób z terenu gminy Zarzecze. W gminie Zarzecze do współpracy zaproszono przedstawicieli rodzin z osobami niepełnosprawnymi, jak również rodziny wielodzietne.

W związku z powyższym dla w/w grup zostaną przekazane upominki, które w chwili obecnej są dostarczane do Gminy Zarzecze przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (umowa o współpracy dotycząca pilotażu modelu kooperacji pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a powiatem Przeworskim oraz Gminą Zarzecze została podpisana 6 czerwca 2019r).

Udostępnij: