Aktualności


LVIII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 22 lutego 2024r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

LVIII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zarzecze,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Kisielów do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kisielów, STRATEGIA KISIELÓW
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na 2024 rok” ,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Zarzeczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zarzeczu poprzez zmianę jego siedziby,
 13. Podajecie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczu,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Zarzeczu,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Rady Gminy Zarzecze na 2024 rok,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Zarzecze na 2024 rok,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze na 2024 rok,
 18. Dyskusja, wolne wnioski,
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: