Aktualności


„MĄDRZE POSTĘPUJESZ WYPADKU NIE SPOWODUJESZ” –DZIAŁANIA PREWENCYJNE PROWADZONE PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

Data:
Kategoria: Aktualności

„Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi w 2023 roku większość działań prewencyjnych.

W 2022 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 11 649 wypadków,( w tym  45 wypadków śmiertelnych), o 439 (3,6%) mniej niż w 2021 roku. Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy   o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 10 667 zdarzeń – o 930 (8,0%) mniej niż w poprzednim roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:

  • „upadek osób” – 4 343 poszkodowanych, co stanowiło 49,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań;
  • „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” – 1 127 poszkodowanych, tj. 12,8% wypadków,
  • „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 065 poszkodowanych, tj. 12,1% wypadków,
  • „inne zdarzenia” – 774 poszkodowanych, tj. 8,8% wypadków.

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych w połączeniu z brakiem wiedzy  i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków i to tych najgroźniejszych w skutkach.

Szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach zwiększających bezpieczeństwo podczas pracy w gospodarstwie rolnym do pobrania- TUTAJ

Udostępnij: