Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  4/2019

Wójta Gminy Zarzecze z dnia 16 stycznia 2019 r.

UG.6840.1.2019

WYKAZ NR 1/2019

Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz Uchwały Nr XXIV/196/2009 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonego oraz dzierżawy na okres 3 lat

Lp. Położenie  nieruchomości Powierzchnia Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

Przeznaczenie
1.        Żurawiczki – 963/4 0,30 ha LwH 1124 Działka niezabudowana, R IIIb – 0,30 ha. Działka bez dostępu do drogi publicznej 15.030,00 zł Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
2.        Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha 359,40 zł Dzierżawa na okres 3 lat
3.        Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha 359,40 zł Dzierżawa na okres 3 lat
4.        Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni:PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha 359,40 zł Dzierżawa na okres 3 lat
5.        Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha 359,40 zł Dzierżawa na okres 3 lat
6.        Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha 359,40 zł Dzierżawa na okres 3 lat
7.        Łapajówka – część działki 556/8 3,29 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 0,6776 ha, PsIII-2,8497 ha, dr 0,0040 ha 1.316,00 zł Dzierżawa na okres 3 lat
8.        Zarzecze – 518/1 1,82 ha PR1R/00028170/5 Działka rolna, niezabudowana z dostępem do drogi publicznej – Ps IV – 1,82 ha 728,00 zł Dzierżawa na okres 3 lat
9.        Zarzecze – 537/1 0,46 ha PR1R/00028170/5 Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej – Ps IV – 0,46 ha 184,00 zł Dzierżawa na okres 3 lat
10.    Żurawiczki – część działki 963/2 4,66 ha Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej o ogólnej powierzchni 5,27 ha 1.864,00 zł Dzierżawa na okres 3 lat
11.    Żurawiczki – 963/3 0,4448 ha Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej – RIIIb – 0,4448 ha 177,92 zł Dzierżawa na okres 3 lat

 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze, opublikowanie na stronie www.gminazarzecze.pl w dniach 16.01.2019 r. – 5.02.2019 r. oraz publikację w rzeszowskim wydaniu Gazety Wyborczej.