Zarzecze, dnia 24.04.2023 r.

ZP.6840.2.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarzecze, położonych w Maćkówce, dla których prowadzona jest księga wieczysta PR1R/00031410/4. Przetargi odbędą się w dniach 30-31 maja 2023 r.

 

 

PRZETARG W DNIU 30 MAJA 2023 R.

LP Położenie działki Numer działki Nomenklatura prawna Powierzchnia
w ha
Opis Cena wywoławcza – brutto PLN Wysokość wadium Termin przetargu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Maćkówka 562/34 PR1R/00031410/4 0,0963 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0963 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
59 224,50 4 815,00 30.05.2023 r.

09:00

2. Maćkówka 562/35 PR1R/00031410/4 0,0974 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0974 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
59 901,00 4 870,00 30.05.2023 r.

09:20

3. Maćkówka 562/36 PR1R/00031410/4 0,1150 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1150 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
70 725,00 5 750,00 30.05.2023 r.

09:40

4. Maćkówka 562/37 PR1R/00031410/4 0,1110 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1110 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
68 265,00 5 550,00 30.05.2023 r.

10:00

5. Maćkówka 562/38 PR1R/00031410/4 0,1119 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1119 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
68 818,50 5 595,00 30.05.2023 r.

10:20

6. Maćkówka 562/39 PR1R/00031410/4 0,1210 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1210 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
74 415,00 6 050,00 30.05.2023 r.

10:40

7. Maćkówka 562/40 PR1R/00031410/4 0,0996 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0996 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
61 254,00 4 980,00 30.05.2023 r.

11:00

8. Maćkówka 562/41 PR1R/00031410/4 0,0961 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0555 ha, PsIII – 0,0406 ha. W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” 59 101,50 4 805,00 30.05.2023 r.

11:20

9. Maćkówka 562/42 PR1R/00031410/4 0,1604 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1141 ha, PsIII – 0,0463 ha. W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” 98 646,00 8 020,00 30.05.2023 r.

11:40

10. Maćkówka 562/43 PR1R/00031410/4 0,1492 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1136 ha, PsIII – 0,0356 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
91 758,00 7 460,00 9.05.2023 r.

12:00

11. Maćkówka 562/44 PR1R/00031410/4 0,0954 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0929 ha, PsIII – 0,0425 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
58 671,00 4 770,00 30.05.2023 r.

12:20

12. Maćkówka 562/28 PR1R/00031410/4 0,1658 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1141 ha, PsIII – 0,0517 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
101 967,00 8 290,00 30.05.2023 r.

12:40

13. Maćkówka 562/29 PR1R/00031410/4 0,1282 Działka niezabudowana: PsIII.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
78 843,00 6 410,00 30.05.2023 r.

13:00

14. Maćkówka 562/30 PR1R/00031410/4 0,1260 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0837 ha, PsIII – 0,0423 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
77 490,00 6 300,00 30.05.2023 r.

13:20

15. Maćkówka 562/31 PR1R/00031410/4 0,1257 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1257 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
77 305,50 6 285,00 30.05.2023 r.

13:40

16. Maćkówka 562/32 PR1R/00031410/4 0,1618 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0933 ha, PsIII – 0,0685 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
99 507,00 8 090,00 30.05.2023 r.

14:00

 

 PRZETARG W DNIU 31 MAJA 2023 R.

LP Położenie działki Numer działki Nomenklatura prawna Powierzchnia
w ha
Opis Cena wywoławcza – brutto PLN Wysokość wadium Termin przetargu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Maćkówka 562/15 PR1R/00031410/4 0,1061 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1061 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
65 251,50 5 305,00 31.05.2023 r.

09:00

18. Maćkówka 562/16 PR1R/00031410/4 0,1149 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1149 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
70 663,50 5 745,00 31.05.2023 r.

09:20

19. Maćkówka 562/17 PR1R/00031410/4 0,1149 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1149 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
70 663,50 5 745,00 31.05.2023 r.

09:40

20. Maćkówka 562/18 PR1R/00031410/4 0,1172 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1172 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
72 078,00 5 860,00 31.05.2023 r.

10:00

21. Maćkówka 562/19 PR1R/00031410/4 0,1185 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1185 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
72 877,50 5 925,00 31.05.2023 r.

10:20

22. Maćkówka 562/20 PR1R/00031410/4 0,1122 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1122 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
69 003,00 5 610,00 31.05.2023 r.

10:40

23. Maćkówka 562/21 PR1R/00031410/4 0,0897 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0897 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
55 165,50 4 485,00 31.05.2023 r.

11:00

24. Maćkówka 562/22 PR1R/00031410/4 0,0989 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0989 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
60 823,50 4 945,00 31.05.2023 r.

11:20

25. Maćkówka 562/23 PR1R/00031410/4 0,0993 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0993 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
61 069,50 4 965,00 31.05.2023 r.

11:40

26. Maćkówka 562/24 PR1R/00031410/4 0,1026 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1026 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
63 099,00 5 130,00 31.05.2023 r.

12:00

27. Maćkówka 562/25 PR1R/00031410/4 0,0991 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0991 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
60 946,50 4 955,00 31.05.2023 r.

12:20

 

Przetargi odbędą się w dniach 30-31 maja 2023 r. w godzinach podanych w kolumnie nr 9 powyższej tabeli w Urzędzie Gminy Zarzecze

 1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu, są wolne od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich, a także hipotek w tym takich, które mogłyby powstać z mocy samego prawa.
 2. Podana w kolumnie nr 7 – cena wywoławcza, jest wartością brutto, w której zawarty jest należny podatek VAT w wysokości 23% wartości każdej nieruchomości.
 3. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 4. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej, a w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.
 5. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.).
 6. Przed przystąpieniem do przetargu, uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)  lub oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących  z majątku odrębnego małżonka uczestniczącego w przetargu. Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą.
 7. W przetargu wziąć mogą udział wyłącznie osoby, które wpłaciły wadium.
 8. W chwili otwarcia przetargu przewodniczący komisji przetargowej poda informację o liczbie osób dopuszczonych do przetargu z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy osób wpłacającej wadium.
 9. Wadium wpłaca się na każdą działkę oddzielnie podając jej numer ewidencyjny.
 10. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu określonym w kolumnie nr 9 tabeli.
 11. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili, kiedy po trzykrotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 12. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości,
 13. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zakupu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 14. Wadium ulega również przepadkowi na rzecz Sprzedającego w przypadku, gdy nie żaden z Oferentów obecnych na przetargu nie zgłosi postąpienia.
 15. Termin podpisania umowy notarialnej zostanie ustalony indywidualnie.
 16. Nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Zarzecze, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej ponosi Nabywca.
 18. Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29.

Ogłoszenie o zmianie terminów przetargów na sprzedaż nieruchomości w Maćkówce

 

 


 

Gmina Zarzecze przygotowuje do sprzedaży działki budowlane zlokalizowane w miejscowości Maćkówka.

Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie działek: budownictwo mieszkaniowe.

Powierzchnia działek: 0,09 ha – 0,23 ha.

Liczba działek: 66.

 

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 5, tel. 16-6401529.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W MAĆKÓWCE

Załącznik graficzny

Lokalizacja