Zarzecze, dnia 02.08.2023 r.

ZP.6840.1.2023

WYKAZ NR 2/2023

Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) oraz Uchwały Nr XXIV/196/2009 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

LP Położenie działki Numer działki Nomenklatura prawna Powierzchnia
w ha
Opis Wartość netto – cena wywoławcza Wysokość wadium Uwagi
1.         Maćkówka 562/15 PR1R/00031410/4 0,1076 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1061 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
39 812,00 3 981,20 Do ceny każdej z nieruchomości
zostanie doliczony podatek VAT 23%
2.         Maćkówka 562/16 PR1R/00031410/4 0,1149 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1149 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
42 513,00 4 251,30
3.         Maćkówka 562/17 PR1R/00031410/4 0,1150 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1149 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
42 550,00 4 255,00
4.         Maćkówka 562/18 PR1R/00031410/4 0,1172 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1172 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
43 364,00 4 336,40
5.         Maćkówka 562/19 PR1R/00031410/4 0,1185 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1185 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
43 845,00 4 384,50
6.         Maćkówka 562/20 PR1R/00031410/4 0,1122 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1122 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
41 514,00 4 151,40
7.         Maćkówka 562/21 PR1R/00031410/4 0,1012 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0897 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
37 444,00 3 744,40
8.         Maćkówka 562/22 PR1R/00031410/4 0,0989 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0989 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
36 593,00 3 659,30
9.         Maćkówka 562/23 PR1R/00031410/4 0,0992 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0993 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
36 704,00 3 670,40
10.     Maćkówka 562/24 PR1R/00031410/4 0,1026 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1026 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
37 962,00 3 796,20
11.     Maćkówka 562/25 PR1R/00031410/4 0,0991 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0991 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „3MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
36 667,00 3 666,70
12.     Maćkówka 562/28 PR1R/00031410/4 0,1658 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1141 ha, PsIII – 0,0517 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
61 346,00 6 134,60
13.     Maćkówka 562/29 PR1R/00031410/4 0,1282 Działka niezabudowana: PsIII.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
47 434,00 4 743,40
14.     Maćkówka 562/30 PR1R/00031410/4 0,1259 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0837 ha, PsIII – 0,0423 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
46 583,00 4 658,30
15.     Maćkówka 562/31 PR1R/00031410/4 0,1257 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1257 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
46 509,00 4 650,90
16.     Maćkówka 562/32 PR1R/00031410/4 0,1618 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0933 ha, PsIII – 0,0685 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
59 866,00 5 986,60
17.     Maćkówka 562/34 PR1R/00031410/4 0,0963 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0963 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
35 631,00 3 563,10
18.     Maćkówka 562/35 PR1R/00031410/4 0,0974 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0974 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
36 038,00 3 603,80
19.     Maćkówka 562/36 PR1R/00031410/4 0,1150 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1150 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
42 550,00 4 255,00
20.     Maćkówka 562/37 PR1R/00031410/4 0,1110 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1110 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
41 070,00 4 107,00
21.     Maćkówka 562/38 PR1R/00031410/4 0,1119 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1119 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
41 403,00 4 140,30
22.     Maćkówka 562/39 PR1R/00031410/4 0,1210 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1210 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
44 770,00 4 477,00
23.     Maćkówka 562/40 PR1R/00031410/4 0,0996 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0996 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
36 852,00 3 685,20
24.     Maćkówka 562/41 PR1R/00031410/4 0,0961 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0555 ha, PsIII – 0,0406 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
35 557,00 3 555,70
25.     Maćkówka 562/42 PR1R/00031410/4 0,1604 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1141 ha, PsIII – 0,0463 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
59 348,00 5 934,80
26.     Maćkówka 562/43 PR1R/00031410/4 0,1491 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,1136 ha, PsIII – 0,0356 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
55 167,00 5 516,70
27.     Maćkówka 562/44 PR1R/00031410/4 0,0954 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0929 ha, PsIII – 0,0425 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
35 298,00 3 529,80
28.     Maćkówka 562/46 PR1R/00031410/4 0,2137 Działka niezabudowana: PsIII – 0,2137 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
79 069,00 7 906,90
29.     Maćkówka 562/47 PR1R/00031410/4 0,1096 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1096 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
40 552,00 4 055,20
30.     Maćkówka 562/48 PR1R/00031410/4 0,1084 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1084 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
40 108,00 4 010,80
31.     Maćkówka 562/49 PR1R/00031410/4 0,0997 Działka niezabudowana: PsIII – 0,0997 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
36 889,00 3 688,90
32.     Maćkówka 562/50 PR1R/00031410/4 0,1398 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1398 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
51 726,00 5 172,60
33.     Maćkówka 562/51 PR1R/00031410/4 0,1756 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1757 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
64 972,00 6 497,20
34.     Maćkówka 562/52 PR1R/00031410/4 0,1232 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1232 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
45 584,00 4 558,40
35.     Maćkówka 562/53 PR1R/00031410/4 0,1191 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1191 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
44 067,00 4 406,70
36.     Maćkówka 562/54 PR1R/00031410/4 0,1002 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1003 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
37 074,00 3 707,40
37.     Maćkówka 562/55 PR1R/00031410/4 0,1043 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1043 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
38 591,00 3 859,10
38.     Maćkówka 562/56 PR1R/00031410/4 0,0918 Działka niezabudowana: PsIII – 0,0918 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
33 966,00 3 396,60
39.     Maćkówka 562/57 PR1R/00031410/4 0,0969 Działka niezabudowana: PsIII – 0,0969 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
35 853,00 3 585,30
40.     Maćkówka 562/58 PR1R/00031410/4 0,1053 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1053 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
38 961,00 3 896,10
41.     Maćkówka 562/59 PR1R/00031410/4 0,1349 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0413 ha, PsIII – 0,0936 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
49 913,00 4 991,30
42.     Maćkówka 562/60 PR1R/00031410/4 0,1154 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1154 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
42 698,00 4 269,80
43.     Maćkówka 561/61 PR1R/00031410/4 0,1132 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1132 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
41 884,00 4 188,40
44.     Maćkówka 561/62 PR1R/00031410/4 0,1175 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0793 ha, PsIII – 0,0382 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
43 475,00 4 347,50
45.     Maćkówka 561/63 PR1R/00031410/4 0,1063 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1063 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
39 331,00 3 933,10
46.     Maćkówka 562/64 PR1R/00031410/4 0,1269 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0779 ha, PsIII – 0,0490 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
46 953,00 4 695,30
47.     Maćkówka 562/65 PR1R/00031410/4 0,1274 Działka niezabudowana: PsIII – 0,1274 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”
47 138,00 4 713,80
48.     Maćkówka 562/27 PR1R/00031410/4 0,1900 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0364 ha, PsIII – 0,1536 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „1MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa”
70 300,00 7 030,00
49.     Maćkówka 562/66 PR1R/00031410/4 0,1342 Działka niezabudowana: RIIIa – 0,0001 ha, PsIII – 0,1342 ha.
W MPZP oznaczona symbolem „2MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa”
49 654,00 4 965,40

 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości w dniach 02.08.2023 r. 24.08.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze, tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zarzecze, opublikowanie na stronie www.gminazarzecze.pl oraz informację o jego opublikowaniu w Gazecie Jarosławskiej.