Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  8/2019 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 23 stycznia 2019 r.

UG.6840.2.2019

WYKAZ NR 2/2019

Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz Uchwały Nr XXIV/196/2009 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do dnia 31.12.2019 r.

Lp. Położenie  nieruchomości Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

Przeznaczenie
1.        Zarzecze 978/1 0,5904 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,5904 ha. Działka z dostępem do drogi publicznej.
236,16 zł Dzierżawa do dnia 31.12.2019 r.
2.        Zarzecze 978/2 0,0397 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,0397 ha. Działka bez dostępu do drogi publicznej
15,88 zł Dzierżawa do dnia 31.12.2019 r.
3.        Zarzecze 978/3 0,4263 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,4263 ha. Działka z dostępem do drogi publicznej.
170,52 zł Dzierżawa do dnia 31.12.2019 r.
4.        Zarzecze 978/4 0,1000 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,1000 ha. Działka z dostępem do drogi publicznej.
40,00 zł Dzierżawa do dnia 31.12.2019 r.

 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze, opublikowanie na stronie www.gminazarzecze.pl w dniach 23.01.2019 r. – 12.02.2019 r. oraz publikację w rzeszowskim wydaniu Gazety Wyborczej.