Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica


AWARIE

INSTALACJE SOLARNE, FOTOWOLTAICZNE ORAZ POMPY CIEPŁA

Informujemy, że nie każde zgłoszenie objęte jest bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. Przed zgłoszeniem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia i próbować samemu usunąć powstałą usterkę. Poniżej zamieszczamy do pobrania cennik napraw niegwarancyjnych oraz opis czynności, które wykonać powinien Użytkownik przed wezwaniem serwisu.

Cennik usług serwisowych instalacje fotowoltaiczne 2023

Cennik usług serwisowych kolektory i pompy 2023

 

 

Opis czynności, które Użytkownik instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła powinien wykonać osobiście przed wezwaniem serwisu

Jeżeli awaria jest niemożliwa do usunięcia przez Użytkownika, wtedy prosimy ją zgłosić do Urzędu Gminy Zarzecze pod numer telefonu 16 640 15 29 lub mailem na adres inwestycje.zarzecze@post.pl z podaniem:

  1. Imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu Użytkownika (osoby, z którą zawarta została umowa)
  2. Szczegółowego opisu awarii

 

 

***

KOTŁY NA BIOMASĘ

Za nieuzasadnione wezwania serwisu lub awarię wynikające z nieodpowiedniego użytkowania kotła np. użytkowania kotła bez sprawnej wentylacji pomieszczenia kotłowni, czy palenia nieodpowiednim paliwem lub złym ustawieniem pieca (instalatorzy ustawiają kocioł podczas uruchomienia tak by użytkownik nie musiał w niego ingerować) będą się wiązać z wystawieniem przez Wykonawcę faktur za nieuzasadniony przyjazd serwisu.

W przypadku awarii gwarancyjnej w zgłoszeniu należy podać:

  1. Dane użytkownika (Imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy)
  2. Numer fabryczny kotła, moc kotła  (znajduje się na tabliczce znamionowej lub na protokole uruchomienia kotła przekazywanym każdemu klientowi wraz z dokumentacja powykonawczą) .
  3. Opis awarii wraz z błędem jaki pojawił się na kotle (jeśli miało to miejsce)
Zgłoszenie prosimy przekazać do Urzędu Gminy Zarzecze pod numer telefonu 16 640 15 29 lub mailem na adres inwestycje.zarzecze@post.pl