Informacja Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie wyborów 2023

Wyciąg z Uchwały nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych

Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych wraz z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przeworsku

Uchwała-KRIR-1_2023-w-sprawie-w-sprawie-szczegółowych-zasad-i-trybu-przeprowadzania-wyborów-do-walnych-zgromadzeń-izb-rolniczych

Uchwała-KRIR-2_2023-w-sprawie-zarządzenia-wyborów-do-walnych-zgromadzeń-izb-rolniczych-terminarz-wyborczy

ZGŁOSZENIE-KANDYDATA

Lista-osób-popierających-zgłoszenie-kandydata-na-członka-rady-powiatowej-PIR

Oświadczenie-kandydata-w-wyborach-do-izb-rolniczych-o-zgodzie-na-kandydowanie

Oświadczenie-kandydata-w-wyborach-do-izb-rolniczych-o-niekaralności-za-przestępstwo-umyślne

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

wykaz okregów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Roniczej VII kadencji zarządzonych na 24.09.2023 r.

Uchwała-nr-10_2023-KW-z-dn.-10.08.2023-r.-powołanie-Komisji-Okręgowych-108

Załącznik-do-uchwały 10.2023 z 10.08.2023

Uchwała nr 1.2023 Komisji Okregowej nr 113 do przeprowadznia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z 18.08.2023

Uchwała nr 2.2023 Komisji Okręgowej nr 113 do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z 18.08.2023

Załącznik do uchwały nr 2.2023 z 18.08.2023

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 113 w Zarzeczu z dnia 18.08.2023

Harmonogram dyżurów Komisji Okręgowej nr 113 w Gminie Zarzecze powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr. 113 w Zarzeczu z dnia 5 września 2023 r./ nieprzeprowadzanie wyborów, liczba zgłoszeń równa liczbie mandatów

Protokół wyników wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przeworsku

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr. 113 w Zarzeczu z dnia 13 września 2023 r. dot. listy wybranych członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Przeworsku

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr. 113 w Zarzeczu z dnia 13 września 2023 r. dot. nieprzeprowadzenia głosowania w tym okręgu wyborczym