Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zgłaszanie kandydatow do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Zarzecze z dnia 09 września 2019 roku o miejscu, dniach i godzinach dyżurów  przyjmowania zgłoszeń  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.09.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 16 września 2019 r. o przeprowadzeniu losowania składu obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Zarzecze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych