Aktualności


Nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

Data:
Kategoria: Aktualności

13 stycznia 2020 r. ruszył II nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wnioski o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych można składać drogą elektroniczną posiadając profil zaufany lub w wersji papierowej do dnia 18.12.2020 r. wysyłając na adres instytucji prowadzącej program:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

 

Kwota jaką można otrzymać w formie dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegółowych informacji na temat programu „Mój Prąd” udzielają doradcy energetycznych
za pośrednictwem strony internetowej https://doradztwo-energetyczne.gov.pl
oraz pod numerem telefonu 22 45 95 990 w dni robocze 8:00-15:00.

 

Jak uzyskać dofinansowanie w pięciu krokach:

  1. Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.
  2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.

  1. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
  2. Złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. w wersji elektronicznej lub papierowej.
  3. O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online.

Szczegółowe informacje na temat programu „Mój Prąd” oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/

 

Udostępnij: