Aktualności


Nabór wniosków „Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF”

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków na premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Nabór wniosków rozpocznie się od 28 lutego i potrwa do 28 marca 2020 r.

O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową  do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019r., a jeżeli jej nie otrzymał musi mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. W tym drugim przypadku dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2020r. można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Udostępnij: