Aktualności


NADZWYCZAJNA LVII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 12 lutego 2024r. (tj. poniedziałek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

NADZWYCZAJNĄ LVII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

  1. Otwarcie,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
  5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zarzecze na rok 2024 Nr LVI/402/2023 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2023r.,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024.
  9. Dyskusja, wolne wnioski,
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: