Aktualności


Nowy wygląd świetlicy wiejskiej w Zalesiu

Data:
Kategoria: Aktualności

28 kwietnia 2021 r. wieś Zalesie przystąpiła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.  W ramach Programu wioska zrealizowała inwestycję polegającą na montażu drzwi wejściowych od strony zachodniej oraz budowie schodów terenowych, które ułatwią komunikację do budynku.
W ramach inwestycji został również zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej. Koszt inwestycji wyniósł 32.088,73 zł, z czego 12.000,00 zł pochodzi z dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z dnia 17 września 2021 r. Na kolejne lata mieszkańcy Zalesia w ramach Programu, zaplanowali nowe zadania polegające m.in. na poprawie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, przebudowie obelisku w centrum miejscowości oraz zakupie nowego wyposażenia świetlicy wiejskiej.
Roboty wykonane w ramach Programu zbiegły się w czasie robót termomodernizacyjnych budynku, na które Gmina Zarzecze otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 53.079,05 zł. Wartość robót wyniosła 157.623,22 zł, co oznacza że Gmina poniosła koszt 104.544,17 zł na realizację tego zadania. W ramach termomodernizacji budynku zostało docieplone 277 m2 budynku styropianem grubości 12 cm oraz wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego kotła na paliwo gazowe o mocy 30 kW.
Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Lenar z Urzejowic.

Udostępnij: