Aktualności


„ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ” – POMOC DLA BEZROBOTNYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pod nazwą „Odpowiedzialni za przyszłość”, dofinansowany ze środków UE.

 

Najważniejsze informacje:

 

Ile to kosztuje? – udział jest bezpłatny
Kiedy realizujemy projekt?  

– od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie? – osoba w wieku 18-25 lat,

– która mieszka w województwie podkarpackim,

– jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną),

– nie ma kwalifikacji zawodowych lub ma niskie kwalifikacje zawodowe lub ma zawód/kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy i po skończeniu nauki może mieć kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia

lub

ma poziom wykształcenia ISCED 1 (dopuszcza się uczestników z nieukończonym poziomem ISCED 1).

 

Co otrzyma uczestnik projektu? – indywidualne poradnictwo zawodowe,

– specjalistyczne wsparcie szkoleniowe:

  • szkolenie z umiejętności cyfrowych,
  • szkolenie z przedsiębiorczości,
  • kursy umiejętności zawodowych,
  • kurs prawa jazdy,
  • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,

– materiały edukacyjne,

– certyfikat ukończenia,

– wyżywienie podczas szkoleń grupowych,

– darmowy dojazd na zajęcia,

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

– stypendium szkoleniowe.

 

Szczegóły i dokumenty można pobrać ze strony: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podkarpackie/projekty-podkarpackiej-wk/odpowiedzialni-za-przyszlosc-main

 

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt nr FEPK.07.02-IP.01-0001/23 pn. „Odpowiedzialni za przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

 

Wartość projektu: 6 236 897,71 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 5 301 363,05 zł

 

Udostępnij: