Aktualności


OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DOT. POMOCY PRODUCENTOM ROLNYM , W KTÓRYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYSTĄPIŁY SZKODY W 2023 R.

Data:
Kategoria: Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zze ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia  15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem  w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w  formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – kliknij tutaj

Udostępnij: