Aktualności


Ogłoszenie naboru wniosków w ramach pomocy dla rolników dotkniętych skutkami COVID19

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy pomocy w ramach ogłoszonego działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19″, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków- od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym www.arimr.fiov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Udostępnij: