Zarzecze, dnia 3.12.2019 r.

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Zarzeczu odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarzecze.

           

Miejscowość

nr ewid.

Pow. działki KW Uczestnicy dopuszczeni Cena wywoławcza

 

Cena uzyskana

 

Imię
i Nazwisko dzierżawcy
Siennów

1644/6

0,71 PR1R/00029720/3 1 284,00 290,00 Piotr Drapała
Żurawiczki

551/5

0,1055 PR1R/00034943/0 2 43,00 50,00 Paweł Gujda