Zarzecze, dnia 7.01.2020 r.

ZP.6840.5.2019

OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości

 

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza, że w dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Zarzeczu odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarzecze.

 

Miejscowość

nr ewid.

Pow. działki KW Uczestnicy dopuszczeni Cena wywoławcza

Cena uzyskana

Imię
i Nazwisko dzierżawcy
Zarzecze 518/3 1,37 PR1R/00028170/5 3 548,00 560,00 Janusz Kucab
Zarzecze 978/1 0,5904 PR1R/00051795/2 2 236,00 550,00 Adam Kostecki
Zarzecze 978/2 0,0397 PR1R/00051795/2 2 16,00 20,00 Adam Kostecki
Zarzecze 978/3 0,4263 PR1R/00051795/2 2 171,00 750,00 Adam Kostecki
Zarzecze 978/4 0,1000 PR1R/00051795/2 2 40,00 50,00 Adam Kostecki