Zarzecze, dnia 8.11.2019 r.

OGŁOSZENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza, że w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Zarzeczu odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarzecze.

           

Miejscowość

nr ewid.

Pow. działki KW Uczestnicy dopuszczeni Cena wywoławcza Cena uzyskana Imię
i Nazwisko nabywcy
Zarzecze

987/17

0,1978 PR1R/00028170/5 0 40.000,00