Aktualności


OGŁOSZENIE- WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY

Data:
Kategoria: Aktualności

Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół.

Coraz częściej zdarzają się przypadki, że właściciele czworonogów nie trzymają psa na smyczy, w kojcu czy na terenie zamkniętej posesji, pozwalają zwierzęciu biegać samowolnie, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

Często ofiarami psiego ataku są dzieci, rowerzyści, osoby starsze, dlatego wszyscy powinniśmy dbać o to, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej. Wałęsające się po drodze lub wybiegające na nią nagle zwierzęta mogą być także przyczyną kolizji i wypadków.

Dlatego, też apeluje się do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie posiadanych czworonogów. Wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Ponadto nieruchomość musi być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności:

  • stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
  • prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu,
  • zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
  • nie wyprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów: w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem sprawa może zostać skierowana na drogę sądową.

Każdy posiadacz psa musi wiedzieć, że obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga nakłada ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. 2023. poz. 2119).

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią zwierzęta domowe, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że niewywiązywanie się z obowiązków i brak wyobraźni, może prowadzić do tragedii.

Niedotrzymanie w/w nakazu będzie skutkowało nałożeniem na właściciela lub opiekuna zwierzęcia kary pieniężnej lub obciążeniem kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.

Udostępnij: