Aktualności


OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEJ WIATY PRZY REMIZIE OSP W MAĆKÓWCE

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 13 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego obiektu komunalnego – wiaty wielofunkcyjnej. Uroczystość ta zgromadziła przede wszystkim władze samorządowe Gminy Zarzecze, wykonawców inwestycji,  a także zaproszonych gości oraz mieszkańców Sołectwa Maćkówka.

Inwestycja, którą oddajemy była bardzo oczekiwana przez mieszkańców naszej wioski. O nowej wiacie tanecznej mówiliśmy już od wielu lat, dlatego jestem dumny, że udało nam się nam się to zrealizować. Nie byłoby to możliwe, dzięki zaangażowaniu wielu osób. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie  podziękować Wójtowi Gminy Zarzecze Wiesławowi Kubickiemu oraz całej Radzie Gminy Zarzecze za możliwość sfinansowania tej inwestycji. Na ręce Prezesa OSP w Maćkówce Macieja Obłozy składam podziękowania druhom strażakom, którzy włożyli ogromny wkład pracy społecznej przy wykonaniu naszej wiaty – powiedział Sołtys Wsi Maćkówka Piotr Szklarz.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi  przez Wójta Gminy Zarzecze Wiesława Kubickiego, Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasza Burego, Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze Mariusza Pieniążka, Ojca Gwardiana Kazimierza Kaczora, Prezesa OSP w Maćkówce Macieja Obłozę, Wykonawcę Jana Biskupa oraz najstarszego strażaka OSP Maćkówka Stanisława Obłozę nastąpiło poświęcenie obiektu.

Na zakończenie przedstawicie wsi Maćkówka skierowali słowa podziękowania do Wójta Gminy Zarzecze Wiesława Kubickiego za wieloletnią współpracę na rzecz sołectwa. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Udostępnij: