Aktualności


Otwarte spotkanie dla mieszkańców Gminy Zarzecze

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Zarzecze na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” na lata 20212027, które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00 w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, 37205 Zarzecze

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny): członków, delegatów LGD, mieszkańców gminy, sołtysów, radnych, lokalnych liderów, przedstawicieli ośrodków kultury, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i KGW, OSP, stowarzyszeń, rolników, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gminy i obszaru LGD Dorzecze Mleczki. Chcemy poznać Państwa potrzeby, opinie i oczekiwania oraz główne problemy obszaru, które wymagają wsparcia aby uwzględnić je w tworzonej LSR na lata 20212027. 
Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych
pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy i potrzeby oraz przygotować nową lokalną strategię rozwoju LGD na lata 20212027.

Udostępnij: