Aktualności


Pakiet ochronny dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych i zasiłku stałego

Data:
Kategoria: Aktualności

W dnia 20-21 lipca br. kierownik wraz z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu dostarczyli pakiet ochronny do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, którzy korzystają z usług opiekuńczych i zasiłku stałego. Przy dystrybucji paczek pomagał przedstawiciel Ochotniczej Staży Pożarnej w Zarzeczu. Bardzo dziękujemy za pomoc.

Osoby otrzymały: rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące, maseczki, papier toaletowy, płyn do WC, płyn do mycia naczyń, płyn do prania, ręcznik kąpielowy, pościel, mydło do rąk. Oprócz w/w rzeczy został przekazany również pakiet edukacyjno-informacyjny zawierający informacje na temat: utrzymania podstawowych zasad higieny osobistej i otoczenia w czasie trwania epidemii, otrzymania pomocy psychologicznej, w zrobieniu zakupów, w jaki sposób kontaktować się ze służbą zdrowia oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc na terenie gminy i powiatu, ekonomi społecznej, a także informacje na temat uzależnień.

Powyższa pomoc stanowi dodatkowe wsparcie dla osób, w tych trudnych czasach pandemii, gdzie szczególnie mamy dbać o higienę osobistą, zasłaniać usta, dezynfekować ręce, wiedzieć, gdzie w razie potrzeby należy zadzwonić, gdzie szukać pomocy, kto może nam pomóc.

Pakiet został przekazany w ramach realizacji przez Gminę Zarzecze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu projektu pt. „Pakiet ochronny dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych” – społeczność lokalna na rzecz promowania bezpieczeństwa zdrowotnego realizowanego w 2020r.

 

Projekt realizowany jest w ramach „NAWIGATOR II” – program rozwoju ekonomii społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Udostępnij: