Aktualności


PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ PILOTAŻU MODELU KOOPERACJI

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu dzisiejszym tj. 06.06.2019 r. Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury podpisał „Umowę o współpracy dotyczącą pilotażu modelu kooperacji” zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie a Powiatem Przeworskim oraz Gminą Zarzecze.

Gmina Zarzecze jako jedna z sześciu gmin z terenu Województwa Podkarpackiego będzie uczestniczyła w projekcie. Kwota do wykorzystania to około 56 tysięcy złotych.

Udostępnij: