Aktualności


Podsumowanie Małej Odnowy w Maćkówce

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 27 października 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Maćkówka, na którym mieszkańcy zostali poinformowani o stopniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedzisk na stadionie oraz remont schodów wejściowych do remizy OSP”. Zadanie jest realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Na zadanie w roku bieżącym przeznaczono 20.000,00 zł, z czego 10.000,00 stanowi dotacja Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tegorocznego naboru w Maćkówce zamontowane zostało 50 siedzisk na stadionie sportowym Błękitni Maćkówka, w trakcie są roboty związane z układaniem płytek ceramicznych na schodach wejściowych do budynku remizy OSP w Maćkówce, ponadto zakupiona została nowa kuchnia gazowo-elektryczna do montażu w pomieszczeniu kuchennym. To ostatni rok, w którym Maćkówka pozyskiwała środki na realizację zadań służącym mieszkańcom wioski. W ciągu czterech lat dzięki „Małej Odnowie Wsi” zakupiono wyposażenie remizy: chłodnię, klimatyzatory, kuchenkę gazową; ułożono nowe panele na dużej sali w remizie; wybudowano ogrodzenie remizy, dofinansowano budowę wielofunkcyjnej wiaty przy remizie oraz zakupiono siedziska na boisko sportowe. Dzięki stosunkowo niewielkim dotacjom, bo sięgającym 10.000 zł rocznie, mieszkańcom udało się rozwiązać część lokalnych problemów.

Udostępnij: