Aktualności


PODSUMOWANIE PROJEKTU LIDERZY KOOPERACJI

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 12 grudnia br. w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Liderzy Kooperacji.

Pan Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze przywitał uczestników spotkania. Następnie Anna Krzeszowska-Gwóźdź kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu opowiedziała o realizacji projektu na terenie gminy Zarzecze. A wszystko zaczęło się w dniu 8.06.2018r., kiedy to Gmina Zarzecze podpisała porozumienie o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu Liderzy Kooperacji. W ramach realizacji projektu zostało podpisane również porozumienie pomiędzy instytucjami gminnymi i powiatowymi, które za zadanie mają pracę na rzecz rodziny, takimi jak: Sądem Rejonowym w Przeworsku, Komendą Powiatową Policji w Przeworsku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarzeczu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, Zespołem Szkół w Zarzeczu, Szkołą Podstawową w Żurawiczkach, Stowarzyszeniem Przeworsk-Powiat Bezpieczny, Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” z siedzibą w Łopuszce Małej, Centrum Kultury w Zarzeczu, Publicznym Żłobkiem w Zarzeczu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce. Przedstawiciele powyższych instytucji wypracowywali podczas comiesięcznych spotkań nowy model dotyczący pracy z rodziną Uczestnicy mogli również podnieść swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w dwóch szkoleniach, wyjeździe studyjnym.

Następnie Pani Monika Bernat – z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przedstawiała jeszcze raz założenia projektu, w którym uczestniczyła gmina Zarzecze. Pani Barbara Ciurko-Malik – koordynator projektu Liderzy Kooperacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie poinformowała o działaniach, które zostały podjęte w okresie od lipca do grudnia br. w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyła również Pani  Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, jak również Pani Katarzyna Balawender – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny.

Mamy nadzieję, jak sama nazwa mówi projektu Liderzy Kooperacji, że jako gmina Zarzecze staliśmy się naprawdę Liderem, który będzie wspierał rodziny, że to co zostało wypracowane będzie modelowe w przyszłości do pracy.

Gmina Zarzecze została bowiem wybrana spośród 40 gmin i 30 powiatów w Makroregionie (WOJ. PODKARPACKIE (8), ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE, LUBELSKIE).

W ramach realizacji projektu chodziło również o to, aby budować Model ucząc się jednocześnie współpracować czy też udoskonalać

W związku z tym, że gmina Zarzecze uczestniczyła w projekcie nie ponosiła żadnych kosztów. Konieczny był tylko wkład osobowy w postaci aktywnego uczestnictwa Członków Zespołu.

Udostępnij: