Aktualności


Pojemniki do zbiórki plastikowych nakrętek od Firmy REPLAS dla szkół z terenu Gminy Zarzecze

Data:
Kategoria: Aktualności

W ramach realizacji projektu ekologicznego Recykling + Edukacja firma REPLAS Recycling Plastics wykonała oraz  dostarczyła do szkół z terenu naszej gminy pojemniki do zbiórki plastikowych nakrętek. Środki pieniężne zebrane z ich sprzedaży będą przekazywane bezpośrednio do szkół.

Bardzo dziękuję Panu Andrzejowi Kubik- Prezesowi Zarządu GPR Guma i Plastik Recycling Zarzecze za współpracę oraz wielkie zaangażowanie  w działania na rzecz rozwoju projektu REC EDU.

Zbiórka nakrętek to kolejny krok , który ma na celu wzbudzanie postaw prospołecznych, zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Udostępnij: