Aktualności


„Polska Pomaga” Wyjazd uczestników Środowiskowego domu samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce do Sanoka

Data:
Kategoria: Aktualności

Od 1 grudnia,  przez kolejne niedziele adwentu Caritas Polska wraz z Telewizją Polską będą zachęcać do świątecznej pomocy. W tym roku główny akcent kampanii „Polska pomaga” będzie położony na interwencje pomocowe na rzecz konkretnych, najbardziej potrzebujących osób. Uczestnicy ŚDS w Zalesiu z Filią w Łapajowce wraz z wójtem Gminy oraz przewodnicza rady Gminy również mieli okazję wesprzeć w/w kampanie.
Główne wydarzenia kampanii odbyły się w ubiegłą niedzielę w Sanoku (diecezja przemyska).

ostały przedstawione wybrane dzieła miłosierdzia z udziałem m.in.:

– dzieci i młodzieży z 5 świetlic socjoterapeutycznych oraz wolontariusze Szkolnych Kół Caritas,

– niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z Filią w Łapajówce, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną,

– seniorów z Domów Dziennego Pobytu, Klubu Seniora, Domu Dziennej Opieki Medycznej,

– pracowników i wolontariuszy hospicjów, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu ogólnym, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym, Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– pracowników i opiekunów Domu Matki i Dziecka, noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, jadłodajni dla ubogich,

– przedstawicieli przedstawiciele władz samorządowych, którzy opowiedzą o współpracy z Caritas (Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej).

Udostępnij: