Aktualności


Pomoc covidowa dla producentów trzody chlewnej.

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy o  możliwości składania wniosków pomocowych przez producentów świń, będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19

Nabór wniosków trwał będzie do 20.12. 2020 r.

Pomoc skierowana jest do producentów świń, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie wypłacana w formie ryczałtu na gospodarstwo rolne, w podziale na trzy grupy w zależności od ilości utrzymywanych świń:

  • 4 500 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń, -14 900 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,
  • 23 800- przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Udostępnij: