Aktualności


Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020

Data:
Kategoria: Aktualności

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu informuje, że w okresie od 1.02.2021r. do 19.02.2021r. będzie kwalifikował osoby do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

Ponadto przypominamy, iż kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014 – 2020 – Podprogram 2020, w związku z  trwającym stanem epidemii COVID-19 może odbywać się w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prosimy o kontakt z  pracownikami socjalnymi w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu (budynek Urzędu Gminy Zarzecze, pokój Nr 2)  lub pod  nr telefonu: 16 640 11 86.

Udostępnij: