Aktualności


POŚWIĘCENIE SZTANDARU „ TURKOM” STRAŻY GROBOWEJ PARAFII ŻURAWICZKI

Data:
Kategoria: Aktualności

Straż Grobowa parafii Żurawiczki posiada ponad 30- letnią tradycję służby przy Grobie Pańskim, szczyci się udziałem w różnorodnych imprezach i wydarzeniach kulturalnych. W historii działalności popularnych „ Turków” było wiele doniosłych i ważnych wydarzeń z udziałem licznych pokoleń mieszkańców parafii Żurawiczki. O jej znaczeniu świadczyć może również fakt, że służbę w tej formacji pełniło dotychczas ponad 85 osób.

Dopełnieniem tej pięknej historii stało się poświęcenie w dniu 17 listopada br. sztandaru „ Turkom” Straży Grobowej przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Proboszcza parafii o. Eugeniusza Marka  Kaczora oraz o. Kazimierza Steca.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się min.  Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz, Radny Powiatu Przeworskiego Wiesław Kubicki, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa wraz z radnymi, Sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek, sołtysi poszczególnych wsi naszej gminy, prezesi OSP oraz przewodniczące KGW z terenu Gminy Zarzecze.

Prelekcję pt. „Rys historyczny Straży Grobowych z terenu Powiatu Przeworskiego”  wygłosiła Dyrektor Muzeum w Przeworsku  Katarzyna Ignas.

Podniosłą chwilą w tym dniu stała się ceremonia wbicia pamiątkowych grawerowanych „gwoździ” w drzewiec sztandaru.

Po  okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości podsumowania uroczystości dokonał Komendant Straży Grobowej Parafii Żurawiczki Andrzej Szczepański. Warto dodać, iż obecnie Straż Grobowa „ Turki” w Żurawiczkach liczy 30 członków.

Udostępnij: