***

***

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Siennowie, Siennów 70, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.„Prace konserwatorskie kościoła w Siennowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie powtórzone z dnia 27 czerwca 2024 r.

1 Formularz ofertowy

2 Wykaz robót

3 Wykaz osób

4 Oświadczenie Wykonawcy

5 Przedmiar robót

6 Projekt umowy

 

 

***

Unieważnienie postępowania – prace konserwatorskie kościoła w Siennowie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 OFERTA

2 WYKAZ ROBÓT

3 WYKAZ OSÓB

4 OŚWIADCZENIE1

5 PRZEDMIAR ROBÓT – KOŚCIÓŁ SIENNÓW

6 UMOWA