Aktualności


Produkty żywnościowe dla mieszkańców Gminy Zarzecze.

Data:
Kategoria: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu w roku bieżącym już po raz trzeci przywiózł produkty żywnościowe dla mieszkańców gminy Zarzecze zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dzięki podpisanej przez gminę Zarzecze współpracy z Podkarpackim Oddziałem Okręgowym PCK w Rzeszowie /Oddział terenowy w Przeworsku/ mieszkańcy gminy Zarzecze mogą otrzymywać bardzo wartościowe produkty żywnościowe.

Towar wydawany jest przede wszystkim przez wolontariuszy Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Zarzeczu, którym bardzo dziękujemy.

W roku bieżącym w rozdawaniu żywności pomagali również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu, jak również Wojsko Obrony Terytorialnej, pracownicy Urzędu Gminy Zarzecze, sołtysi, radni.

Dziękujemy bardzo Panu Mariuszowi Płocicy, który nieodpłatnie udostępnia za każdym razem wózek widłowy, aby można było rozładować towar. Bardzo dziękujemy.

Z programu mogą korzystać osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056zł dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane w przyszłości korzystaniem z tego typu pomocy proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu, tel. 16 640 11 86

Udostępnij: