Aktualności


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze otrzymała dofinansowanie w wysokości 49.419zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu w okresie od maja 2021r. do 31 grudnia 2021r.  Planuje się objecie wsparciem 10 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zarzecze

Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Zarzecze posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 49.419zł na realizację Programu stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zarzeczu

 

Udostępnij: